Standpunten

Soms reageert het Vlaams GebarentaalCentrum op onderwerpen over de Vlaamse Gebarentaal die in de pers en/of sociale media opgedoken worden en dat doet het VGTC door een standpunt te publiceren.

Deze standpunten kunnen hieronder geraadpleegd worden.

In het licht van recente ontwikkelingen waarbij vaker horende leerkrachten, die op latere leeftijd Vlaamse Gebarentaal (VGT) hebben geleerd, worden ingeschakeld voor het onderwijzen van VGT als vreemde taal, wil de VGT-gemeenschap…

Op 17 september 2019 publiceerde Joods Actueel een nieuwsbericht waarin ze een variant van het gebaar ‘Jood’ in het VGT-woordenboek aanklaagt. Nadat we al enkele reacties gegeven hebben op verschillende nieuwsmedia,…

Het idee om gebaren te gebruiken in de communicatie met baby’s vindt zijn oorsprong in de vaststelling dat baby’s van dove ouders die een gebarentaal als moedertaal gebruikten, reeds zeer snel (vanaf acht of negen maanden)…

De afgelopen jaren is de Vlaamse Gebarentaal steeds zichtbaarder geworden in onze maatschappij, door onder andere de inzet van horende en dove tolken, respectievelijk voor Het Journaal en Karrewiet. Hoewel…

Vlaamse Gebarentaal wordt steeds zichtbaarder in de brede maatschappij, bijvoorbeeld door de inzet van dove en horende tolken voor Karrewiet en het journaal. Die evolutie zorgt meer dan eens voor discussies, onder meer op sociale media,…

Recent is er op sociale media opnieuw discussie ontstaan rond de cultural appropriation, of culturele toe-eigening van gebarentalen. Dit is een gevoelig en complex onderwerp. In dit soort discussies is er geen eenduidig antwoord…