Leren Visueel Communiceren

Leren Visueel Communiceren is er voor horende ouders van een doof of slechthorend kind. De cursus wil er vooral voor zorgen dat de horende volwassene en het dove kind een manier vinden om te communiceren die voor hen allebei aangenaam en duidelijk is. De cursist leert verschillende technieken om op een visuele manier de aandacht van het kind te trekken en vast te houden. Verder bevat de cursus ook veel tips die de cursist in het dagelijkse leven kan toepassen. Daarnaast komen de eerste gebaren en grammaticale principes van Vlaamse Gebarentaal aan bod, om zo zonder veel druk de eerste stappen in deze nieuwe taal te kunnen zetten.

De cursus LVC richt zich in de eerste plaats op horende ouders (en bij uitbreiding familie) van een dove of slechthorende baby (0 tot 3 jaar). Maar de informatie kan ook zeker nog interessant zijn als je – om welke reden dan ook – pas later bij de cursus terecht bent gekomen. Het is nooit te laat om te beginnen met visuele communicatie!

leren_visueel_communiceren
In deze cursus versterk je de vaardigheden die je al in je hebt om meer visueel te communiceren met een doof of slechthorend kind. Je kan van alles gebruiken om visueel te communiceren: je lichaam, je gezicht, je handen, de ruimte, voorwerpen, …

Het doel van de cursus is een manier van communiceren te vinden die voor zowel de horende volwassene als voor het dove kind aangenaam en duidelijk is. Vlaamse Gebarentaal volledig onder de knie krijgen is daarvoor zeker geen vereiste!

Voor veel horende mensen is visueel communiceren en gebarentaal iets onbekends, maar ook jij hebt al enorm veel in je! Deze cursus zal je waarschijnlijk geen wereldschokkende nieuwe dingen aanleren, maar het zal je hopelijk tonen dat je al veel meer kan dan je misschien zelf dacht. Probeer, maak fouten, durf.

De cursus is vooral gericht op horende ouders met een dove of slechthorende baby/peuter tussen 0 en 3 jaar. Maar, de informatie kan ook zeker nog interessant zijn als je kind ouder is. Het is nooit te laat om te beginnen met visuele communicatie.

Naast de ouders willen we ook andere mensen uit de directe omgeving van het dove/slechthorende kind betrekken. Natuurlijk zijn ook oma’s en opa’s, nonkels en tantes, neven en nichten, meters en peters, … van harte welkom!

Deze cursus is specifiek bedoeld voor visuele communicatie met dove en slechthorende kinderen. We begrijpen dat de cursus een meerwaarde kan bieden voor professionals die werken met kinderen (kinderverzorgers, logopedisten, kleuterleerkrachten, …), zeker wanneer er bijvoorbeeld een doof of slechthorend kind naar jouw kinderdagverblijf of kleuterklas komt. Heb je interesse, neem dan contact op met info@vgtc.be.

Op voorhand kunnen we niet exact zeggen hoelang jouw traject zal duren.

Ons doel was om de cursus zo flexibel mogelijk te maken, zodat je de lessen op je eigen tempo kan doorlopen. Hoelang de cursus voor jou duurt is afhankelijk van hoe snel jij de lessen verwerkt. De cursus bestaat uit negen online lessen. Elke les neemt normaal maximum twee uur in beslag. We willen wel benadrukken dat het zeker geen race is. Het is niet de bedoeling om de lessen zo snel mogelijk af te werken en er daarna niets meer mee te doen.

Vanaf je inschrijving krijg je één jaar toegang tot de cursus. In die tijd kan je alles onbeperkt herhalen indien je dat wilt.

De prijs van de cursus bedraagt €75. Voor die prijs krijg je negen lessen boordevol informatie, videomateriaal en interactieve oefeningen.

De cursus is volledig digitaal. Je kan de lessen gewoon thuis volgen, wanneer het jou past.

Je kan je op eender welk moment inschrijven en betalen. Zodra wij jouw betaling goed hebben ontvangen, krijg je toegang tot de cursus. Let op: de verwerking van jouw betaling kan een aantal dagen duren.

Heb je je ingeschreven en betaald, maar geen e-mail ontvangen? Hou dat ook zeker jouw ongewenste e-mails in de gaten. De e-mails van ons online leerplatform komen soms daar terecht!

Geïnteresseerd? Je vindt de cursus op ons online leerplatform: https://cursus.vlaamsegebarentaal.be/