Geschiedenis

Sinds de oprichting in 1997 evolueerde het Vlaams GebarentaalCentrum van vereniging ter bevordering van VGT tot hét kennis- en coördinatiecentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Dit waren de belangrijkste mijlpalen:

Overheveling subsidie van Doof Vlaanderen Vorming vzw naar VGTC

1 januari 2021

Sinds 2005 is Doof Vlaanderen Vorming vzw aangesloten bij Vijftact vzw. Werkingsmiddelen van het Ministerie van Cultuur werden via deze federatie verkregen. Dit is niet meer zo vanaf 1 januari 2021. De subsidiëring van Doof Vlaanderen Vorming werd overgeheveld naar het Vlaams Gebarentaalcentrum vzw. Een deel van de werking van Doof Vlaanderen Vorming, waaronder cursussen, lezingen, advies en publicaties in en over Vlaamse Gebarentaal, werd overgenomen door het VGTC.

Lees meer

Lancering nieuw woordenboek Vlaamse Gebarentaal-Nederlands

16 november 2019

Het Vlaams GebarentaalCentrum beheerde het vertalende woordenboek VGT-NL (gebaren.ugent.be) al sinds 2012. Maar de oorspronkelijke website was zowel vormelijk als inhoudelijk aan vernieuwing toe. Vanuit het perspectief van de gebruikers ontwikkelden we daarom samen met softwareontwikkelaar AE een nieuw woordenboek – met de mogelijkheid om verklarende informatie  toe te voegen. Eind 2019 werd het in de vorm van een studiedag definitief gelanceerd.

Lees meer

Erkenning VGTC als kennis- en expertisecentrum Vlaamse Gebarentaal

1 januari 2008

Het VGTC werd in 2008 voor het eerst erkend door het ministerie van Cultuur als hét kennis- en expertisecentrum Vlaamse Gebarentaal voor de beleidsperiode 2008-2011.

Lees meer

Vlaamse Gebarentaal erkend

26 april 2006

Op 26 april 2006 werd het voorstel tot decreet goedgekeurd. In het najaar van 2006 en 2007 is gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten van het decreet en het VGTC was hierbij nauw betrokken.

Lees meer

Hoorzitting erkenning Vlaamse Gebarentaal

21 april 2005

Op de hoorzitting in het Vlaamse Parlement op 21 april 2005 getuigden Maartje De Meulder (DAF), Myriam Vermeerbergen (VGTC), Thierry Haesenne (Adviescommissie voor de Waals-Belgische Gebarentaal) en Filip Verstraete (Fevlado) voor de parlementaire Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daar gaven zij o.a. uitleg over het document van toelichting en antwoordden op de vragen van de commissieleden. Nadien begonnen Helga Stevens, Nick Mouton, de werkgroep van het VGTC, DAF en Fevlado te werken aan een voorstel tot decreet….

Lees meer

Overhandiging petitie erkenning Vlaamse Gebarentaal aan het Vlaams Parlement

1 januari 2005

In januari 2005 is de petitie omtrent de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal met meer dan 71.000 handtekeningen door DAF (DoofActieFront) aan het Vlaams Parlement overhandigd. In samenwerking met DAF en met Fevlado heeft het VGTC een document van toelichting uitgewerkt bij de aanvraag tot erkenning. Op 4 maart 2005 volgde er een vergadering met allerlei organisaties uit het veld met de vraag om het document te becommentariëren en – in geval van akkoord – te ondertekenen. Op die…

Lees meer

Oprichting Vlaams Gebarentaalcentrum vzw

3 september 1997

Het Vlaams GebarentaalCentrum vzw – afgekort VGTC – werd opgericht. Klik hier om de stichtingsakte te bekijken. De oprichting was ook de uitdrukkelijke wens van de nationale commissie die in de periode 1996-1997 betrokken was bij het onderzoek naar de status van de Vlaamse Gebarentaal in het kader van het Europese ‘Sign on Europe’-project.

Lees meer

Oprichting stuurgroep rond gebarentaalonderzoek

3 december 1995

Een stuurgroep werd opgericht door Cultuur voor Doven vzw – later Fevlado-Diversus vzw en Doof Vlaanderen Vorming vzw – met de bedoeling om vertegenwoordigers van de Vlaamse Dovengemeenschap (concreet: Fevlado vzw en Cultuur voor Doven vzw) en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek geregeld samen rond de tafel te brengen.

Lees meer