Op de hoorzitting in het Vlaamse Parlement op 21 april 2005 hebben Maartje De Meulder (DAF), Myriam Vermeerbergen (VGTC), Thierry Haesenne (Adviescommissie voor de Waals-Belgische Gebarentaal) en Filip Verstraete (Fevlado) getuigd voor de parlementaire Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daar hebben zij o.a. uitleg gegeven over het document van toelichting en geantwoord op de vragen van de commissieleden.

Nadien zijn Helga Stevens, Nick Mouton, de “werkgroep erkenning VGT” van het VGTC, DAF en Fevlado beginnen werken aan een voorstel tot decreet i.v.m. de erkenning. Dat voorstel is tijdens een vergadering van de meerderheidspartijen besproken. Op die vergadering bleek dat er nog allerlei vragen waren, o.a. met betrekking tot het “Centrum voor Vlaamse Gebarentaal” dat opgericht zou moeten worden. Hieromtrent zijn enkele VGTC-medewerkers dan uitgenodigd voor een gesprek met het kabinet van Cultuur.