Op de hoorzitting in het Vlaamse Parlement op 21 april 2005 getuigden Maartje De Meulder (DAF), Myriam Vermeerbergen (VGTC), Thierry Haesenne (Adviescommissie voor de Waals-Belgische Gebarentaal) en Filip Verstraete (Fevlado) voor de parlementaire Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daar gaven zij o.a. uitleg over het document van toelichting en antwoordden op de vragen van de commissieleden. Nadien begonnen Helga Stevens, Nick Mouton, de werkgroep van het VGTC, DAF en Fevlado te werken aan een voorstel tot decreet. Dat voorstel is tijdens een vergadering van de meerderheidspartijen besproken. Op die vergadering bleek dat er nog allerlei vragen waren, o.a. met betrekking tot het “Centrum voor Vlaamse Gebarentaal” dat opgericht zou moeten worden. Hieromtrent werd het VGTC dan uitgenodigd voor een gesprek met het kabinet van Cultuur.