Het Vlaams GebarentaalCentrum vzw – afgekort VGTC – werd opgericht. Klik hier om de stichtingsakte te bekijken. De oprichting was ook de uitdrukkelijke wens van de nationale commissie die in de periode 1996-1997 betrokken was bij het onderzoek naar de status van de Vlaamse Gebarentaal in het kader van het Europese ‘Sign on Europe’-project.