Een stuurgroep werd opgericht door Cultuur voor Doven – nu Doof Vlaanderen Vorming – met de bedoeling vertegenwoordigers van de Vlaamse Dovengemeenschap (concreet: Fevlado en Cultuur voor Doven) en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek geregeld samen rond de tafel te brengen.