Vorming op maat

Op vraag van scholen, organisaties en bedrijven biedt Vlaams Gebarentaalcentrum vormingen op maat aan over de Vlaamse Gebarentaal en hoe communiceren met doven en slechthorenden. Er kan gekozen worden voor een informatieve lezing en/of een initiatiecursus Vlaamse Gebarentaal. De vorming kan in overleg met ons online gegeven worden.

Voor wie?

Deze vorming is bedoeld voor medewerkers van scholen, organisaties en bedrijven die weinig tot niets weten over de Vlaamse Gebarentaal. Ook organisaties die hun communicatie met een dove collega willen verbeteren of regelmatig dove mensen over de vloer krijgen en niet weten hoe dit aan te pakken, hebben baat bij onze vormingen met communicatietips.

Inhoud lezing?

De basisvorming duurt twee uur, maar dit kan in overleg worden uitgebreid of ingekort. De interactieve lezing wordt steeds gegeven door een dove docent met een tolk Vlaamse Gebarentaal-Nederlands. Eerst wordt men geïntroduceerd tot de Vlaamse Gebarentaal: allerlei misverstanden over de visuele taal worden uitgeklaard. Daarna is er ruimte voorzien voor tips in omgang met gebarentaligen en worden er enkele gebaren ingeoefend naargelang jullie context.

Snelcursus Vlaamse Gebarentaal?

We organiseren ook initiatiecursussen Vlaamse Gebarentaal voor bedrijven, organisaties, instellingen, gemeenten, enzoverder die toegankelijker willen zijn voor dove gebarentaligen. In 5 sessies geven we een introductie met dezelfde inhoud als de basisvorming. Hierna volgen er 4 lessen waar er een basis Vlaamse Gebarentaal geleerd wordt, met de gebarenschat die van toepassing is binnen jullie context. Na deze cursus kan men alvast eenvoudig communiceren met dove bezoekers en/of medewerkers.

Wilt u ook genieten van onze vormingen op maat? Contacteer ons dan gerust via onderstaande formulier.