In januari 2005 is de petitie omtrent de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal met meer dan 71.000 handtekeningen door DAF (DoofActieFront) aan het Vlaams Parlement overhandigd. In samenwerking met DAF en met Fevlado heeft het VGTC een document van toelichting uitgewerkt bij de aanvraag tot erkenning. Op 4 maart 2005 volgde er een vergadering met allerlei organisaties uit het veld met de vraag om het document te becommentariëren en – in geval van akkoord – te ondertekenen. Op die vergadering waren uitgenodigd: Fevlado, Fevlado-Diversus, Fevlado-Passage, Jong-Fevlado, CAB, VVTG, CORA, tolkenopleidingen, ODOK, VLOC, ’t Signaal, vzw Welcom, Opdoss en De Teugel.