Timeline Express Aankondigingen

Home/Timeline Express Aankondigingen/

Extra middelen voor werkjaren 2018 en 2019

Het Vlaams GebarentaalCentrum vzw heeft goed nieuws gekregen van de Vlaamse Overheid: er zouden extra middelen vrijgemaakt worden voor het VGTC. Voor de werkjaren 2018 en 2019 krijgt het VGTC telkens 135.000 euro extra, bovenop de subsidie van 96.000 euro die we al kregen. Dit is jammer genoeg geen structurele verhoging van de subsidie van het VGTC, maar een eenmalige extra subsidie, voor de jaren 2018 en 2019.

2019-12-03T15:00:20+01:003 december 2019|

VGTC erkend als expertise- en kenniscentrum VGT

Het VGTC werd in 2012 voor de tweede keer erkend door de minister van Cultuur als het expertise – en kenniscentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Deze erkenning kwam er op basis van het ingediende beleidsplan 2012-2015. Dit plan beschrijft wat het VGTC in de vorige beleidsperiode (2008 – 2012) heeft gedaan en wat het centrum wil doen in de komende vier jaar.

2019-12-03T14:55:42+01:003 december 2019|

De bestuursleden voor de beleidsperiode 2008-2011

De bestuursleden voor de beleidsperiode 2008-2011: Mim Vermeerbergen (voorzitter), Eline Demey (secretaris), Roos d’Hoore (schatbewaarder), Katrien Van Mulders, Mieke Van Herreweghe, Filip Verstraete en Diane Boonen.

2019-12-03T13:12:00+01:003 december 2019|

VGTC erkend

Het VGTC wordt voor de eerste keer erkend door het ministerie van Cultuur voor de beleidsperiode 2008-2011.

2019-12-03T13:09:15+01:003 december 2019|

Vlaamse Gebarentaal erkend

Op 26 april 2006 werd het voorstel tot decreet goedgekeurd. In het najaar van 2006 en 2007 is gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten van het decreet en VGTC-medewerkers zijn hierbij nauw betrokken geweest.

2019-12-03T13:06:57+01:003 december 2019|

Hoorzitting i.v.m. erkenning VGT

Op de hoorzitting in het Vlaamse Parlement op 21 april 2005 hebben Maartje De Meulder (DAF), Myriam Vermeerbergen (VGTC), Thierry Haesenne (Adviescommissie voor de Waals-Belgische Gebarentaal) en Filip Verstraete (Fevlado) getuigd voor de parlementaire Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daar hebben zij o.a. uitleg gegeven over het document van toelichting en geantwoord op de vragen van de commissieleden. Nadien zijn Helga Stevens, Nick Mouton, de “werkgroep erkenning VGT” van het VGTC, DAF en Fevlado beginnen werken aan [...]

2019-12-03T13:05:20+01:003 december 2019|

Vergadering met allerlei organisaties i.v.m. erkenning VGT

Op 4 maart 2005 was er een vergadering met allerlei organisaties uit het veld met de vraag om het document te becommentariëren en – indien zij akkoord waren – te ondertekenen. Op die vergadering waren uitgenodigd: Fevlado, Fevlado-Diversus, Fevlado-Passage, Jong-Fevlado, CAB, VVTG, CORA, tolkenopleidingen, ODOK, VLOC, ’t Signaal, vzw Welcom, Opdoss en De Teugel.

2019-12-03T13:04:05+01:003 december 2019|

Petitie omtrent de erkenning van VGT overhandigd aan Vlaams Parlement

In januari 2005 is de petitie omtrent de erkenning van VGT met meer dan 71.000 handtekeningen door DAF (het DoofActieFront) aan het Vlaams Parlement overhandigd. In samenwerking met DAF en met Fevlado heeft de “werkgroep erkenning VGT” van het VGTC een document van toelichting uitgewerkt bij de aanvraag tot erkenning.

2019-12-03T13:02:31+01:003 december 2019|