Missie & Visie

Missie

Binnen het VGTC ontmoeten leden van de Vlaamse Dovengemeenschap, personen werkzaam binnen diensten of organisaties gericht op doven en slechthorenden/de Dovengemeenschap en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek elkaar om te overleggen en om samen initiatieven te ontwikkelen. Deze initiatieven zijn vooral -maar niet uitsluitend- gericht op het onderwijs van en onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal.

Visie / doelstellingen

Het VGTC is hét kennis- en coördinatiecentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Het wil door een samenwerking tussen gebarentaalkundigen, de Dovengemeenschap en professionelen binnen het veld de kennis over VGT vergroten, verspreiden en toepassen om op die manier de maatschappelijke erkenning van VGT en haar gebruikers te verhogen.

Standpunten

Soms reageert het Vlaams GebarentaalCentrum op onderwerpen over de Vlaamse Gebarentaal die in de pers en/of sociale media opgedoken worden en dat doet het VGTC door een standpunt te publiceren.

Culturele toe-eigening

Taalverandering

Over ons