Welkom bij het Vlaams GebarentaalCentrum

Het VGTC is hét kennis- en coördinatiecentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Het wil door een samenwerking tussen de Dovengemeenschap, gebarentaalkundigen en andere professionelen binnen het veld de kennis over VGT vergroten, verspreiden en toepassen om op die manier de maatschappelijke erkenning van VGT en haar gebruikers te verhogen.

Nieuws

Ook in 2016 stelt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.

De projectoproep 2016 staat in het teken van het thema familie. Minister Gatz wil projecten ondersteunen die cultuurbeleving en/of Vlaamse Gebarentaalverwerving stimuleren bij gezinnen met dove gezinsleden.

Van 4 tot 7 januari 2015 vindt in Melbourne (Australië) het 12de TISLR congres plaats. TISLR staat voor Theoretical Issues in Sign Language Research en wordt om de 3 jaar georganiseerd. Op TISLR komen gebarentaalonderzoekers van over de hele wereld samen om hun onderzoeken te presenteren en te bespreken.

Sam Verstraete, de coördinator van het VGTC, is als vertegenwoordiger voor het VGTC aanwezig op het congres. Het eerste videoverslag is online.

Inhoud syndiceren