Welkom bij het Vlaams GebarentaalCentrum

Het VGTC is hét kennis- en coördinatiecentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Het wil door een samenwerking tussen de Dovengemeenschap, gebarentaalkundigen en andere professionelen binnen het veld de kennis over VGT vergroten, verspreiden en toepassen om op die manier de maatschappelijke erkenning van VGT en haar gebruikers te verhogen.

Nieuws

In 2012 diende het Vlaams GebarentaalCentrum vzw een aanvraag in als erkenning tot wetenschappelijke instelling bij de federale overheid (Federaal Wetenschapsbeleid).
Op de ministerraad van 4 april 2014 werd deze aanvraag goedgekeurd. De erkenning zal gelden vanaf 1 januari 2013.

Zo’n erkenning betekent in de eerste plaats financiële ademruimte voor het VGTC. Het is namelijk zo dat een erkende wetenschappelijke instelling voor 80% een vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing geniet.

Op 10 april 2014 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal goed.
Hierdoor is de opdracht van de vereniging die door de minister van Cultuur erkend wordt als kennis- en expertisecentrum VGT, veranderd. Momenteel is die vereniging het Vlaams GebarentaalCentrum.

Het gaat concreet om een aanpassing van het derde punt van onze opdracht en een verduidelijking bij het vierde punt.
In bijlage een overzicht van wat er in het decreet van 2006 stond en wat de wijzigingen zijn in het aangepaste decreet 2014.

Inhoud syndiceren