Met trots lanceren wij www.vgtdrop.be!

VGTdrop is een online forum, een soort Wikipedia. De bedoeling van deze crowdsourcing tool  is om een forum te creëren waarop gespecialiseerd lexicon uit Vlaamse Gebarentaal kan verschijnen, zoals lexicon over sport, de actualiteit, bekende personen etc. Hier is vraag naar vanuit de Dovengemeenschap/gebarentaligen zelf, maar ook vanwege andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld tolken Vlaamse Gebarentaal die soms in heel specifieke settings moeten tolken of die soms op korte termijn nood hebben aan bepaalde woordenschat. De woordenschat wordt op een gecontroleerde manier verzameld, onder toezicht van een expertengroep binnen het Vlaams GebarentaalCentrum.

Ga vlug een kijkje nemen op www.vgtdrop.be.