Geschiedenis

2018

Het Vlaams GebarentaalCentrum vzw heeft goed nieuws gekregen van de Vlaamse Overheid: er zouden extra middelen vrijgemaakt worden voor het VGTC. Voor de werkjaren 2018 en 2019 krijgt het VGTC telkens 135.000 euro extra, bovenop de subsidie van 96.000 euro die we al kregen. Dit is jammer genoeg geen structurele verhoging van de subsidie van het VGTC, maar een eenmalige extra subsidie, voor de jaren 2018 en 2019.

2017

In 2017 viert het Vlaams GebarentaalCentrum vzw zijn 20ste verjaardag.

2016

De bestuursleden voor de beleidsperiode 2016-2019: Hannes De Durpel (voorzitter), Eline Demey (secretaris), Filip Verstraete (schatbewaarder), Carolien Doggen, Hilde Verhelst, Taissa Cruciani en Hugo Platteau.

2016

Het VGTC wordt voor de derde keer erkend door het ministerie van Cultuur voor de beleidsperiode 2016-2019. De erkenning gebeurde op basis van een beleidsplan 2016-2019. Dit document beschrijft de realisaties van het VGTC in de vorige beleidsperiode (2012-2015) en de plannen voor de komende vier jaar.

2014

Het VGTC is op 1 december 2014 opnieuw verhuisd naar KUL Campus Antwerpen (Sint Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen). Wij krijgen een lokaal 1.18, op de eerste verdieping.

2012

Het VGTC is verhuisd naar Rodestraat, Antwerpen in februari 2012.

2012

De bestuursleden voor de beleidsperiode 2012-2015: Maartje De Meulder (voorzitter), Carolien Doggen (secretaris), Filip Verstraete (schatbewaarder), Geert Verstraete, Hilde Verhelst en Hilde Nyffels.

2012

Het VGTC werd in 2012 voor de tweede keer erkend door de minister van Cultuur als het expertise – en kenniscentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Deze erkenning kwam er op basis van het ingediende beleidsplan 2012-2015. Dit plan beschrijft wat het VGTC in de vorige beleidsperiode (2008 – 2012) heeft gedaan en wat het centrum wil doen in de komende vier jaar.

2010

Het VGTC heeft een eigen bureau in Lessius (Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen).

2008

De bestuursleden voor de beleidsperiode 2008-2011: Mim Vermeerbergen (voorzitter), Eline Demey (secretaris), Roos d’Hoore (schatbewaarder), Katrien Van Mulders, Mieke Van Herreweghe, Filip Verstraete en Diane Boonen.

2008

Het VGTC wordt voor de eerste keer erkend door het ministerie van Cultuur voor de beleidsperiode 2008-2011.

2006

Op 26 april 2006 werd het voorstel tot decreet goedgekeurd. In het najaar van 2006 en 2007 is gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten van het decreet en VGTC-medewerkers zijn hierbij nauw betrokken geweest.

2005

Op de hoorzitting in het Vlaamse Parlement op 21 april 2005 hebben Maartje De Meulder (DAF), Myriam Vermeerbergen (VGTC), Thierry Haesenne (Adviescommissie voor de Waals-Belgische Gebarentaal) en Filip Verstraete (Fevlado) getuigd voor de parlementaire Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daar hebben zij o.a. uitleg gegeven over het document van toelichting en geantwoord op de vragen van de commissieleden.

Nadien zijn Helga Stevens, Nick Mouton, de “werkgroep erkenning VGT” van het VGTC, DAF en Fevlado beginnen werken aan een voorstel tot decreet i.v.m. de erkenning. Dat voorstel is tijdens een vergadering van de meerderheidspartijen besproken. Op die vergadering bleek dat er nog allerlei vragen waren, o.a. met betrekking tot het “Centrum voor Vlaamse Gebarentaal” dat opgericht zou moeten worden. Hieromtrent zijn enkele VGTC-medewerkers dan uitgenodigd voor een gesprek met het kabinet van Cultuur.

2005

Op 4 maart 2005 was er een vergadering met allerlei organisaties uit het veld met de vraag om het document te becommentariëren en – indien zij akkoord waren – te ondertekenen. Op die vergadering waren uitgenodigd: Fevlado, Fevlado-Diversus, Fevlado-Passage, Jong-Fevlado, CAB, VVTG, CORA, tolkenopleidingen, ODOK, VLOC, ’t Signaal, vzw Welcom, Opdoss en De Teugel.

2005

In januari 2005 is de petitie omtrent de erkenning van VGT met meer dan 71.000 handtekeningen door DAF (het DoofActieFront) aan het Vlaams Parlement overhandigd. In samenwerking met DAF en met Fevlado heeft de “werkgroep erkenning VGT” van het VGTC een document van toelichting uitgewerkt bij de aanvraag tot erkenning.

1997

Het vzw Vlaams GebarentaalCentrum of VGTC is opgericht. Klik hier om de stichtingsakte te bekijken. De oprichting was ook de uitdrukkelijke wens van de nationale commissie die in de periode 1996-1997 betrokken was bij het onderzoek naar de status van de Vlaamse Gebarentaal in het kader van het Europese Sign on Europe-project.

1995

Een stuurgroep werd opgericht door Cultuur voor Doven – nu Fevlado-Diversus – met de bedoeling vertegenwoordigers van de Vlaamse Dovengemeenschap (concreet: Fevlado en Cultuur voor Doven) en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek geregeld samen rond de tafel te brengen.