Binnen het VGTC ontmoeten leden van de Vlaamse Dovengemeenschap, personen werkzaam binnen diensten of organisaties gericht op doven en slechthorenden/de Dovengemeenschap en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek elkaar om te overleggen en om samen initiatieven te ontwikkelen. Deze initiatieven zijn vooral -maar niet uitsluitend- gericht op het onderwijs van en onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal.

Sinds januari 2008 is het Vlaams GebarentaalCentrum door de Vlaamse Overheid erkend als “kennis- en coördinatiecentrum voor de Vlaamse Gebarentaal”. Tot de voornaamste taken van het VGTC behoren:

  • Uitvoeren van onderzoek naar de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal
  • Verspreiding van de resultaten van dat onderzoek in de vorm van rapporten (in het Nederlands en in VGT), lezingen, studiedagen, …
  • Informatie verstrekken omtrent de Vlaamse Gebarentaal, aan Doven en horenden in eigen land, alsook ingaan op internationale vragen om informatie
  • Ondersteuning van projecten en initiatieven omtrent Vlaamse Gebarentaal van andere verenigingen en diensten.
  • Organiseren van cursussen Vlaamse Gebarentaal in heel Vlaanderen

Belangrijk is ook dat het Vlaams GebarentaalCentrum gesprekspartner wil zijn van Vlaamse en/of Belgische beleidslieden wanneer onderwerpen die verband houden met de taalkundige aspecten van de Dovengemeenschap besproken worden.