LIA-prijs

Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Language Industry Awards (LIA’s) op woensdag 16 maart 2016 ontving ‘De mier en het ijsje’, een tweetalig e-boek, een award in de categorie ‘Best Language Publication 2015’. De LIA’s zijn een bekroning van innovatieve, beloftevolle en uitmuntende taalprojecten uit de taalsector.

‘De mier en het ijsje’ is één van de verhalen uit een reeks tweetalige e-boekjes rond het thema ‘de seizoenen’ die Piramime, met steun van de Vlaamse overheid, in 2014 ontwikkelde. Met nieuwe digitale mogelijkheden wil Piramime zowel gebarentaligen als niet-gebarentaligen op een interactieve en speelse wijze kennis laten maken met Vlaamse Gebarentaal en de gebarenschat. De e-boekjes zijn niet alleen prachtig geïllustreerde verhalen in Vlaamse Gebarentaal, maar tegelijk, door de voice-over in het Nederlands, ook luisterboekjes. Dankzij de combinatie van illustraties, VGT en Nederlands zijn de boekjes door zowel gebarentalige als niet-gebarentalige mensen te bekijken. De e-boekjes zijn gericht op kinderen van 3 tot 9 jaar en hun ouders.

Auteur Kristof De Weerdt vertelt op de website van De Taalsector over het belang van een vroege kennismaking en leren van VGT voor de ontwikkeling van dove kinderen: “Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een laag gebarentaalniveau ook een laag niveau Nederlands hebben, en later moeilijker vreemde talen zullen leren.” Via de ontwikkeling van e-boekjes wil Piramime bijdragen tot een ruimer en meer divers aanbod in Vlaamse Gebarentaal.

De verwerving van Vlaamse Gebarentaal en het recht op onderwijs en vrijetijdsbesteding in de eigen taal zijn thema’s waar ook de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal aandacht voor vraagt. Via de projectoproep Vlaamse Gebarentaal 2016 worden bijvoorbeeld projecten, die cultuurbeleving en Vlaamse Gebarentaalverwerving in familiale context stimuleren bij families met dove familieleden, ondersteund.

Meer informatie over de e-boekjes op http://www.kinderverhalen.piramime.be

Meer info over de Language Industry Awards op http://www.languageindustryawards.eu/2015/blog/

Bron: http://www.adviesvgt.be