Ook in 2017 stelt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.

 De projectoproep 2017 staat in het teken van het thema anderstalige doven. Minister Gatz wil de ontwikkeling van nieuwe projecten en producten op maat van anderstalige doven stimuleren zodat zij meer kansen krijgen om een volwaardig leven op te bouwen in Vlaanderen. Anderstalige doven staan voor diverse uitdagingen wanneer ze in ons land aankomen. Niet alleen is alles nieuw, ze moeten ook twee talen leren: Vlaamse Gebarentaal en Nederlands. Momenteel is er geen aangepast beleid en aanbod op maat van anderstalige doven. Zo zijn er geen inburgeringscursussen en opleidingen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands op maat, aangepaste lesmaterialen, begeleiding bij het traject rond maatschappelijke integratie, de zoektocht naar werk, info rond medische zorgen, arbeidscultuur, rechten en plichten, opvolging en opstarten asielaanvraag en zijn verschillende belangrijke diensten zoals bijvoorbeeld juridische bijstand ontoegankelijk.

 Organisaties die binnen deze projectoproep een project willen realiseren, kunnen een subsidie aanvragen. Projecten kunnen gericht zijn op zowel volwassenen, kinderen als gezinnen.

Aanvragen moeten voor 1 februari 2017 worden ingediend. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

De volledige projectoproep, de oproep in VGT en het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal.

Meer informatie omtrent het indienen van een dossier en de procedure, kunt u vinden in de rubriek subsidies aanvragen.

 Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sarah Beernaert op het nummer 02 553 69 89 of een e-mail sturen naar: sarah.beernaert@cjsm.vlaanderen.be .