Ook in 2016 stelt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.

De projectoproep 2016 staat in het teken van het thema familie. Minister Gatz wil projecten ondersteunen die cultuurbeleving en/of Vlaamse Gebarentaalverwerving stimuleren bij gezinnen met dove gezinsleden.

Het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind stelt dat elk kind dat tot een taalminderheidsgroep behoort het recht heeft om samen met andere leden van zijn/haar groep zijn/haar cultuur te beleven en zich van zijn/haar eigen taal te bedienen. Het Comité voor de Rechten van het Kind voegt hieraan toe dat ouders van dove kinderen onder meer vorming moeten krijgen met betrekking tot het gebruik van gebarentaal, zodat alle gezinsleden met het dove gezinslid kunnen communiceren.

Vandaag bestaat al een mooi aanbod aan projecten en producten in VGT, zoals onder andere vormingen VGT en Leren Visueel Communiceren, e-books, kinderrijmpjes, kinderprogramma’s, theatervoorstelling en kortfilms. Dit aanbod is echter beperkt in omvang.

Organisaties die een project in het kader van deze projectoproep willen realiseren kunnen een subsidie aanvragen.

Aanvragen moeten voor 1 februari 2016 worden ingediend.

De volledige projectoproep en de oproep in VGT kunt u vinden op de website van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Meer informatie omtrent het indienen van een dossier en de procedure, kunt u vinden in de rubriek subsidies aanvragen.