Het Vlaams GebarentaalCentrum vzw (VGTC) is het door de Vlaamse overheid erkende kennis- en expertisecentrum over de Vlaamse Gebarentaal. De huidige beleidsperiode van het VGTC loopt eind 2019 af, er is een nieuw beleidsplan ingediend voor 2020-2023. Vanaf januari 2020 gaat er een nieuwe raad van bestuur en algemene vergadering aan de slag voor een periode van 2 jaar: van 1 januari 2020 tot 31 december 2021.

Van kandidaten verwachten wij een stevige interesse in en/of kennis over de Vlaamse Gebarentaal. Ook kandidaten met ervaring of deskundigheid op vlak van het besturen van een vereniging, zijn welkom.

De Raad van Bestuur komt gemiddeld drie keer per jaar samen, soms in Gent, soms in Antwerpen. De Algemene Vergadering komt gemiddeld twee keer per jaar samen. De voertaal tijdens de vergaderingen is de Vlaamse Gebarentaal.

Wie geรฏnteresseerd is om zich kandidaat te stellen als lid van de Algemene Vergadering en/of de Raad van Bestuur dient voor 1 december 2019 zijn kandidatuur bekend te maken bij voorzitter@www.vgtc.be (in VGT of Nederlands).

De verkiezingen vinden plaats in december, de datum moet nog vastgelegd worden.

OPGELET: de huidige leden van de Algemene Vergadering die lid wensen te blijven van de AV moeten zich niet opnieuw kandidaat stellen; de leden van de Raad van Bestuur die bestuurder wensen te blijven, moeten dat WEL doen.