Het Vlaams GebarentaalCentrum (VGTC) is het door de Vlaamse overheid erkende kennis- en expertisecentrum over de Vlaamse Gebarentaal. De huidige beleidsperiode van het Vlaams GebarentaalCentrum loopt eind 2015 af. Er is een nieuw beleidsplan ingediend voor de periode 2016-2019. Met het oog op de start van de nieuwe beleidsperiode wenst het VGTC zowel de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering aan te vullen met nieuwe leden.

Informatie over de verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering kan bekeken worden op onze website: www.www.vgtc.be De website bevat ook informatie over de missie en doelstellingen van het VGTC. Natuurlijk kan er voor meer informatie over het VGTC ook contact worden opgenomen met de huidige leden van de Raad van Bestuur (zie onderaan deze oproep).

Van kandidaten verwachten wij een stevige interesse in en/of kennis over de Vlaamse Gebarentaal. Ook kandidaten met ervaring of deskundigheid op het vlak van besturen van een vereniging, zijn welkom.

De Raad van Bestuur komt gemiddeld drie keer per jaar samen, meestal in Antwerpen. De Algemene Vergadering komt gemiddeld twee keer per jaar samen, ook meestal in Antwerpen. De voertaal tijdens vergaderingen van het VGTC is de Vlaamse Gebarentaal.

Wie geïnteresseerd is om zich kandidaat te stellen als lid van de Algemene Vergadering en/of de Raad van Bestuur, dient voor 1 december 2015 zijn kandidatuur bekend te maken bij info@vgtcbe.webhosting.be (in VGT of Nederlands). De kandidatuurstelling moet minstens de volgende informatie bevatten: naam, adres, leeftijd, beroepsbezigheid, motivatie kandidatuur.

De vergadering waarop gestemd zal worden over toetreding van kandidaat leden tot de AV en waarop een nieuwe Raad van Bestuur zal worden verkozen, zal plaatsvinden op 8 december 2015.

OPGELET: huidige leden van de Algemene Vergadering die lid wensen te blijven van de AV moeten zich NIET opnieuw kandidaat stellen; de leden van de Raad van Bestuur die bestuurder wensen te blijven, moeten dat WEL doen.

Contact leden Raad van Bestuur:
Maartje De Meulder (voorzitter): voorzitter@vgtcbe.webhosting.be
Carolien Doggen (secretaris): secretaris@vgtcbe.webhosting.be
Filip Verstraete (schatbewaarder): filip.verstraete@vgtcbe.webhosting.be
Hilde Verhelst (bestuurslid): hilde.verhelst@gmail.com
Hilde Nyffels (bestuurslid): hilde_nyffels@hotmail.com