[vc_row][vc_column][icon_timeline timeline_line_style=”solid” timeline_line_color=”#d3308d” time_block_bg_color=”#f4f4f4″ time_sep_color=”#000000″ tl_animation=”tl-animation-slide-up”][icon_timeline_sep time_sep_title=”2006″ time_sep_color=”#ffffff” font_size=”desktop:35px;”][icon_timeline_item time_title=”1995″]Een stuurgroep werd opgericht door Cultuur voor Doven – nu Fevlado-Diversus – met de bedoeling vertegenwoordigers van de Vlaamse Dovengemeenschap (concreet: Fevlado en Cultuur voor Doven) en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek geregeld samen rond de tafel te brengen.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”1997″]Het vzw Vlaams GebarentaalCentrum of VGTC is opgericht. Klik hier om de stichtingsakte te bekijken. De oprichting was ook de uitdrukkelijke wens van de nationale commissie die in de periode 1996-1997 betrokken was bij het onderzoek naar de status van de Vlaamse Gebarentaal in het kader van het Europese Sign on Europe-project.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2005″]In januari 2005 is de petitie omtrent de erkenning van VGT met meer dan 71.000 handtekeningen door DAF (het DoofActieFront) aan het Vlaams Parlement overhandigd. In samenwerking met DAF en met Fevlado heeft de “werkgroep erkenning VGT” van het VGTC een document van toelichting uitgewerkt bij de aanvraag tot erkenning.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2005″]Op 4 maart 2005 was er een vergadering met allerlei organisaties uit het veld met de vraag om het document te becommentariëren en – indien zij akkoord waren – te ondertekenen. Op die vergadering waren uitgenodigd: Fevlado, Fevlado-Diversus, Fevlado-Passage, Jong-Fevlado, CAB, VVTG, CORA, tolkenopleidingen, ODOK, VLOC, ‘t Signaal, vzw Welcom, Opdoss en De Teugel.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2005″]Op de hoorzitting in het Vlaamse Parlement op 21 april 2005 hebben Maartje De Meulder (DAF), Myriam Vermeerbergen (VGTC), Thierry Haesenne (Adviescommissie voor de Waals-Belgische Gebarentaal) en Filip Verstraete (Fevlado) getuigd voor de parlementaire Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daar hebben zij o.a. uitleg gegeven over het document van toelichting en geantwoord op de vragen van de commissieleden.

Nadien zijn Helga Stevens, Nick Mouton, de “werkgroep erkenning VGT” van het VGTC, DAF en Fevlado beginnen werken aan een voorstel tot decreet i.v.m. de erkenning. Dat voorstel is tijdens een vergadering van de meerderheidspartijen besproken. Op die vergadering bleek dat er nog allerlei vragen waren, o.a. met betrekking tot het “Centrum voor Vlaamse Gebarentaal” dat opgericht zou moeten worden. Hieromtrent zijn enkele VGTC-medewerkers dan uitgenodigd voor een gesprek met het kabinet van Cultuur.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2006″]Op 26 april 2006 werd het voorstel tot decreet goedgekeurd. In het najaar van 2006 en 2007 is gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten van het decreet en VGTC-medewerkers zijn hierbij nauw betrokken geweest.[/icon_timeline_item][/icon_timeline][/vc_column][/vc_row]