Het Vlaams GebarentaalCentrum vzw heeft goed nieuws gekregen van de Vlaamse Overheid: er zouden extra middelen vrijgemaakt worden voor het VGTC. Voor de werkjaren 2018 en 2019 krijgt het VGTC telkens 135.000 euro extra, bovenop de subsidie van 96.000 euro die we al kregen. Dit is jammer genoeg geen structurele verhoging van de subsidie van het VGTC, maar een eenmalige extra subsidie, voor de jaren 2018 en 2019.

Na overleg met Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering heeft het VGTC besloten om 5 doelen te doen realiseren met deze extra middelen:

  • Nieuw verklarend woordenboek en de bijhorende app

Concreet betekent dat dus de opstart van een nieuwe website/woordenboek én mobiele app van dit woordenboek en uitbreiding met extra opties zoals het toevoegen van verklarende elementen (denk aan: voorbeeldzinnen, betekenis, varianten, vertalingen, categorieën, etymologie, …) en eventueel extra leuke opties.

  • Aanwerven van een taalkundige medewerker en 1 of 2 annotator(en)

Sinds begin september is Lisa Rombouts, een taalkundig onderzoeker, aan de slag bij het Vlaams Gebarentaalcentrum. Binnenkort zullen er ook 1 of 2 annotatoren aangeworven worden om de transcriptie van het corpus VGT verder te zetten. Door middel van hun annotaties kunnen we het verklarend woordenboek onder meer uitbreiden met extra informatie, bijvoorbeeld over de frequentie van een bepaald gebaar.

  • Platform-app voor verhalen VGT

Het VGTC wil een mobiele app ontwikkelen waarbij de geïnteresseerden verschillende (kinder)verhalen in VGT kunnen opzoeken en bekijken. Er bestaan reeds enkele verhalen van verschillende personen/vzw’s die wij willen samen bundelen op één (mobiele) platform.

  • Ontwikkelen van nieuwe verhalen in VGT

De meeste dove kinderen komen uit een horende familie. Bovendien integreren meer kinderen ook in het reguliere onderwijs. Daarom komen dove jongeren vaak pas op latere leeftijd in contact met Vlaamse Gebarentaal. Contact met VGT tijdens hun jeugd kan de identiteit- en taalontwikkeling van jonge kinderen ten goede komen. Daarom wil het VGTC verhalen in Vlaamse Gebarentaal ontwikkelen, aangevuld met grammaticale info over elementen uit de verhalen op het niveau van kinderen. Er bestaan reeds een beperkt aantal verhalen in VGT, maar die bevatten geen aanvullende taalkundige informatie. Aangezien dove kinderen die informatie vaak niet kunnen krijgen in hun horende familie of in hun reguliere school, wil het VGTC wil de kinderen op speelse en natuurlijke manier de grammaticale aspecten in Vlaamse Gebarentaal aanleren.

  • Uitbreiden van de huidige website van het VGTC (www.www.vgtc.be)

Er bestaan verschillende organisaties die zich met de belangen van Vlaamse gebarentaligen en VGT bezighouden. Elk van die organisaties heeft zijn eigen specifieke doelen en werking. Voor iemand die nog niet bekend is in de dovengemeenschap is het echter niet altijd duidelijk bij welke organisatie hij/zij kan aankloppen voor een specifieke vraag. Er zijn wel veel websites, maar de informatie is te versnipperd. Daarom wil het VGTC werk maken van een doorverwijspagina, die een duidelijk overzicht moet bieden van welke organisaties er te vinden zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Doof Vlaanderen Vorming, de tolkenopleidingen enz. Hiernaast willen we ook zelf informatie geven Vlaamse Gebarentaal. Momenteel is er al het tabblad ‘VGT voor dummies’, maar we willen dat soort pagina’s op onze website nog verder uitbreiden en verdiepen.