Voor je je inschrijft, willen we je graag wijzen op de volgende zaken:

  1. Door het coronavirus zijn ook wij genoodzaakt om extra maatregelen te nemen. Daarom willen we iedereen vragen om volgende richtlijnen te respecteren:
    1. Personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID infectie doen denken, mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving ziekte(symptomen) zijn (geweest), wordt deelname tijdelijk verboden. Meest voorkomende symptomen zijn: koorts, droge hoest en vermoeidheid.
    2. Personen die tot de risicogroep behoren raden we ten zeerste af om deel te nemen. Onder risicogroep verstaan we personen ouder dan 65 jaar, personen die lijden aan een ernstige chronische ziekte of personen van wie het immuunsysteem verzwakt is.
  2. Informatie over de cursus kan je vinden op de website van Doof Vlaanderen (https://www.doof.vlaanderen/cursus-vlaamse-gebarentaal). De betaling gebeurt echter via de website van het Vlaams Gebarentaalcentrum.

Is het je niet gelukt om een plaatsje te bemachtigen? Je kan je hier inschrijven op de lijst van geïnteresseerden. Vanaf dat het mogelijk is om je in te schrijven, zullen we contact met je opnemen.