Voor de komende bestuursperiode 2022-2025 zijn het bestuur en de Algemene Vergadering van het Vlaams GebarentaalCentrum op zoek naar nieuwe leden.
Ben je vertrouwd met onderzoek of onderwijs in VGT? Of weet je alles over het reilen en zeilen binnen een vzw? Als je Vlaamse Gebarentaal kent, ben je welkom.
Stel je voor 15 november kandidaat en kom ons team versterken!