Het VGTC werd in 2012 voor de tweede keer erkend door de minister van Cultuur als het expertise – en kenniscentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Deze erkenning kwam er op basis van het ingediende beleidsplan 2012-2015. Dit plan beschrijft wat het VGTC in de vorige beleidsperiode (2008 – 2012) heeft gedaan en wat het centrum wil doen in de komende vier jaar.