De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal (VGT) adviseert de Vlaamse overheid over alle aspecten van Vlaamse Gebarentaal en de Dovencultuur. Diverse thema’s, zoals opvoeding, onderwijs, media, tolken, onderzoek en anderstalige doven komen aan bod. Het vierjarig mandaat van de huidige adviescommissie VGT loopt af eind 2016. Daarom is de commissie op zoek naar nieuwe deskundigen die willen meewerken aan het formuleren van adviezen.

Wil jij lid worden van de adviescommissie VGT?
Meer informatie over de opdracht van de adviescommissie en invulling van het engagement vind je in de oproep op https://adviesvgt.login.kanooh.be/adviescommissie-vlaamse-gebarentaal-zoekt-deskundigen (in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands)

Meer informatie over de werking van de adviescommissie vind je op www.adviesvgt.be