Binnenkort wordt er beslist over de nieuwe beheerovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de VRT voor de beleidsperiode 2021-2025. De afgelopen jaren is de Vlaamse Gebarentaal steeds zichtbaarder geworden in onze maatschappij, door onder andere de inzet van horende en dove tolken, respectievelijk voor Het Journaal en Karrewiet. Hoewel de vergrote zichtbaarheid an sich een positieve evolutie betekent, zorgt deze voor grote inhoudelijke discussies, onder meer op sociale media, over het al dan niet ‘correct’ gebruik van VGT. Om deze discussies een forum te bieden, organiseerde het VGTC in november 2019 een studiedag rond taalverandering. Daarnaast werd recent het evaluatieonderzoek “Het Journaal met of in VGT” van de Universiteit Antwerpen (UA) onder leiding van prof. dr. Alexander Dhoest en onderzoeker Jorn Rijckaert gepubliceerd. Uit de studiedag én het onderzoek van de UA blijkt er dat er van het VGTC een actievere en meer sturende rol wordt verwacht. Omtrent haar rol licht het VGTC in de video graag haar advies toe voor de komende beheersovereenkomst. Zie hier voor het volledige advies, dit advies werd bezorgd aan alle betrokkenen.