Vorige zaterdag 25 januari organiseerden de Vlaamse Gebarentaal Faculteit Letteren Antwerpen – KU Leuven jaarlijks “VGT in de kijker”, dit jaar hebben 4 (oud-)studenten (Lena Vaes, Annelot Van Damme, Camille Janssen en Karolien Gebruers) lezing gegeven over hun masterproeven over Vlaamse gebarentaal. Bekijk hier de interviews met een van organisatoren en studenten.