Personeel & Vrijwilligers

Personeel

Het Vlaams GebarentaalCentrum bestond gedurende een tiental jaar enkel uit vrijwilligers. Sinds september 2008 hebben wij echter, dankzij de structurele erkenning door de Vlaamse overheid, 2 halftijdse medewerkers in dienst. Tot en met eind juni 2010 waren dat Mieke Van Braeckevelt en Isabelle Heyerick. Sinds 1 oktober 2010 wordt Isabelle vergezeld door Eveline Huys.

Vanaf juli 2014 neemt Sam Verstraete de taak als halftijds coördinator over van Isabelle Heyerick.

Sinds 1 februari 2014 komt Hannes De Durpel ons team versterken.

Tot de belangrijkste taken van onze medewerkers behoren:

  • onderzoek naar de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal
  • rapporteren over de resultaten van dat onderzoek in de vorm van (video)rapporten, lezingen, ...
  • fungeren als aanspreekpunt van het Vlaams GebarentaalCentrum.

 

Vrijwilligers

Al meer dan een decennium bestaat het VGTC uit vrijwilligers, nl. leden van de Vlaamse Dovengemeenschap, personen werkzaam binnen diensten of organisaties gericht op doven en slechthorenden/de Dovengemeenschap en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek. Ze komen samen om met elkaar te overleggen en om samen initiatieven te ontwikkelen. Deze initiatieven zijn vooral -maar niet uitsluitend- gericht op onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal.

Het VGTC bestaat uit drie vergaderingen:

Het VGTC maakt onderscheid tussen effectieve en toegetreden leden. Wie lid wil worden van het VGTC, contacteert een bestuurslid van het VGTC. Hij/zij wordt vervolgens toegetreden lid en wordt automatisch lid van de Werkvergadering. Na 6 maand beslist de AV of het nieuwe lid effectief lid mag worden. De toegetreden leden zijn dus enkel lid van de Werkvergadering. De effectieve leden zijn lid van de Algemene Vergadering.