Gezocht: sprookjes/tekenfilm (VGTdrop)

Nu bij VGTdrop hebben we al meer dan 700 gebaren verzameld. Dat is positief, hiervoor bedanken we jullie allemaal voor jullie medewerking!

In 2017 gaan we een deel van ingezonden gebaren publiceren in het woordenboek.

Nu willen we thema aankondigen om VGTdrop levendig te houden. Thema voor nu is “sprookjes en tekenfilmfiguren”.

Projectoproep Vlaamse Gebarentaal 2017

Ook in 2017 stelt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.

 De projectoproep 2017 staat in het teken van het thema anderstalige doven. Minister Gatz wil de ontwikkeling van nieuwe projecten en producten op maat van anderstalige doven stimuleren zodat zij meer kansen krijgen om een volwaardig leven op te bouwen in Vlaanderen.

Nieuwe onderzoeksassistenten bij het VGTC

Sinds midden september heeft het Vlaams GebarentaalCentrum vzw 3 nieuwe onderzoeksassistenten aangeworven. Thijs Vandamme (halftijds), Sven Verstraete en Daan Verstraete (4/5-contract) zullen werken aan ons lexicografisch onderzoek tot eind december 2016. We zijn blij dat we tijdelijk drie nieuwe mensen hebben om het verzamelen van het lexicon te ondersteunen.

We wensen hen veel succes!