Nieuwe taalkundige onderzoeker voor het VGTC

Sinds eind februari is Isabelle Heyerick coördinator van het Vlaams GebarentaalCentrum. Hierdoor kwam de plaats van taalkundig onderzoeker vrij. Vanaf 1 juni zal Joni Oyserman die plaats innemen. Samen met Eveline Huys zal zij het lexicografisch onderzoek uitvoeren. Eveline en Isabelle werken nu nog het onderzoek naar classifiers in Vlaamse Gebarentaal af.
Vanaf 1 juni zal het VGTC drie personeelsleden en één projectmedewerker (Diane Boonen) tellen.
Joni Oyserman (°1973) is vanaf haar geboorte doof. Ze studeerde in 1995 af als dierenarts assistente in Barneveld, Nederland. Tijdens een jaar trekken door Australië en Nieuw-Zeeland verschoof haar belangstelling naar gebarentalen/ taalwetenschap. Bij terugkomst in 1997 meldde ze zich aan bij de nog op te richten opleiding Leraar/Tolk Gebarentaal op de Hogeschool Utrecht (HU). Tijdens haar studieperiode doceerde ze zelf een jaar aan de HU. In 2002 behaalde ze haar bachelor docent Nederlandse Gebarentaal. Hierop ging ze werken bij de afdeling Gebarentaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar ze nu nog steeds halftijds werkt als docent en tutor. Tevens richtte ze een particulier bedrijfje in dienstverlening van NGT op. Op de UvA volgde ze verder de Bachelor Gebarentaalwetenschap en Master General/Sign Linguistics. Tijdens de Master ging zij een half jaar studeren en werken aan de universiteit van Jyväskylä (Finland). Ze rondt de Master af in het voorjaar van 2012 met een taalkundig onderzoek naar prosodie in Nederlandse Gebarentaal.

Joni Oyserman - vanaf 1 juni 2012 taalkundig onderzoeker bij het VGTC