Nieuws

Ook in 2016 stelt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.

De projectoproep 2016 staat in het teken van het thema familie. Minister Gatz wil projecten ondersteunen die cultuurbeleving en/of Vlaamse Gebarentaalverwerving stimuleren bij gezinnen met dove gezinsleden.

Van 4 tot 7 januari 2015 vindt in Melbourne (Australië) het 12de TISLR congres plaats. TISLR staat voor Theoretical Issues in Sign Language Research en wordt om de 3 jaar georganiseerd. Op TISLR komen gebarentaalonderzoekers van over de hele wereld samen om hun onderzoeken te presenteren en te bespreken.

Sam Verstraete, de coördinator van het VGTC, is als vertegenwoordiger voor het VGTC aanwezig op het congres. Het eerste videoverslag is online.

Het VGTC wordt opnieuw erkend door het ministerie van Cultuur voor de beleidsperiode 2016-2019. Minister Gatz besliste ook om de subsidie-enveloppe van het VGTC met 9.000 euro te verhogen.

De erkenning gebeurde op basis van een beleidsplan dat je hieronder kan vinden. Dit document beschrijft de realisaties van het VGTC in de vorige beleidsperiode (2012-2015) en de plannen voor de komende vier jaar.

Op dinsdag 8 december 2015 vond er bestuursverkiezingen plaats voor het VGTC.

De nieuwe bestuursleden zijn Hannes De Durpel (voorzitter), Eline Demey (secretaris), Filip Verstraete (schatbewaarder), Carolien Doggen, Hilde Verhelst, Taissa Cruciani en Hugo Platteau.

Hilde Nyffels en Maartje De Meulder namen ontslag uit de Raad van Bestuur, maar blijven wel lid van de Algemene Vergadering.

Het nieuwe bestuur van het VGTC wil het oude bestuur bedanken voor hun jarenlange inzet!

Gebaar voor "geen goesting" is het Gebaar van het Jaar 2015, op deze link kan je de genomineerde gebaren nog eens bekijken, samen met de volledige uitslag van het Gebaar van het Jaar 2015.

Van 1 september t/m 26 september kon gestemd worden op de 4 genomineerde gebaren. 226 mensen brachten hun stem uit via de poll thuis of op WereldDovenDag zelf.

Onder de letter "W" en "Z" op het digitaal woordenboek VGT - Nederlands - VGT vinden jullie nu aangevulde gebaren.

- Wallonië
- Want
- Wegenkaart
- Wekelijks
- Wensen
- Werkwoord
- West
- Wiegedood
- Wigwam
- Wijk
- Windsurfen
- Wolkenkrabber
- Woluwe
- Worden
- Worm
- Zandbak
- Zeker
- Zelfstandig
- Zenuwachtig
- Zomervakantie
- Zonnebank
- Zuid
- Zuipen
- Zwembad

Het Vlaams GebarentaalCentrum (VGTC) is het door de Vlaamse overheid erkende kennis- en expertisecentrum over de Vlaamse Gebarentaal. De huidige beleidsperiode van het Vlaams GebarentaalCentrum loopt eind 2015 af. Er is een nieuw beleidsplan ingediend voor de periode 2016-2019. Met het oog op de start van de nieuwe beleidsperiode wenst het VGTC zowel de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering aan te vullen met nieuwe leden.

Hilde Verhelst, bestuurslid van het VGTC, plaatste een video op sociale media over de invloed van andere gebarentalen op de Vlaamse Gebarentaal. Daaruit volgde een interessante discussie tussen verschillende Vlaamse gebarentaligen.

Danny De Weerdt, taalkundige en lid van de Algemene Vergadering van het VGTC, verduidelijkte in overleg met het VGTC de thema’s die Hilde aankaartte. In zijn video maakt hij een onderscheid tussen streekgebaren, leengebaren en 'code-mixing' gebaren.

Al vernomen dat er luisterboeken verkrijgbaar zijn die ook “gelezen” kunnen worden in Vlaamse Gebarentaal?

Ze bestaan! En je kan bekijken en beluisteren met een tablet. Wil je weten welke avonturen een blad beleefd in de herfst? Of hoe een eekhoorn plezier maakt in de winter? Kijk dan even op onze website.

Maar graag eerst uw aandacht voor iets anders. We willen ook aan de slag met de creativiteit van de kinderen van uw school.

Vanaf nu tot en met 26 september (WDD) kan je stemmen voor het Gebaar van het Jaar. Dit jaar zijn er vier gebaren.

Klik hier om je stem uit te brengen!

Daar kan je de gebaren zien en onderaan heb je ook een korte uitleg over de betekenis van het gebaar.

Je kan stemmen via deze poll of op WDD zelf, aan de infostand van het VGTC.

Het Vlaams GebarentaalCentrum wenst je veel kijk- en stemplezier!