Nieuws

In 2012 diende het Vlaams GebarentaalCentrum vzw een aanvraag in als erkenning tot wetenschappelijke instelling bij de federale overheid (Federaal Wetenschapsbeleid).
Op de ministerraad van 4 april 2014 werd deze aanvraag goedgekeurd. De erkenning zal gelden vanaf 1 januari 2013.

Zo’n erkenning betekent in de eerste plaats financiële ademruimte voor het VGTC. Het is namelijk zo dat een erkende wetenschappelijke instelling voor 80% een vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing geniet.

Op 10 april 2014 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal goed.
Hierdoor is de opdracht van de vereniging die door de minister van Cultuur erkend wordt als kennis- en expertisecentrum VGT, veranderd. Momenteel is die vereniging het Vlaams GebarentaalCentrum.

Het gaat concreet om een aanpassing van het derde punt van onze opdracht en een verduidelijking bij het vierde punt.
In bijlage een overzicht van wat er in het decreet van 2006 stond en wat de wijzigingen zijn in het aangepaste decreet 2014.

Het project “Mijn baby is doof” (Fevlado vzw, Visual Box en de Vrije Universiteit Brussel) won de Language Industry Award voor beste taalproject 2013.

Het was de eerste keer dat deze prijs werd uitgereikt door de Taalsector. Er waren verschillende categorieën en dus ook meerdere projecten die een prijs kregen. Binnen de categorie “beste taalproject 2013” mocht het project “Mijn baby is doof” zich de winnaar noemen.

Het project en de video 'mijn baby is doof' is genomineerd als 'Beste taalproject 2013' voor de Language Industry Awards (de taalsectorprijzen). Stem deze mooie samenwerking tussen Fevlado en Visual Box dus naar de overwinning!

Stem hier:
http://www.languageindustryawards.eu/?page_id=25
(categorie Beste taalproject 2013)

Het UCT (Universitair Centrum voor Talenonderwijs) organiseert vanaf februari een cursus Vlaamse Gebarentaal.
Het gaat om een vrij intensieve cursus van in totaal 44 uren. Iedereen kan zich voor deze cursus inschrijven.
Meer informatie op http://www.uct.ugent.be/ons-aanbod/vlaamse-gebarentaal.

In 2005 werd de website van het woordenboek VGT – Nlds / Nlds – VGT gelanceerd. In 2013 werd het ook mogelijk gemaakt om dit woordenboek mobiel te raadplegen via een smartphone of tablet (Apple en Android). Een app van het woordenboek is er nog niet. Het Vlaams GebarentaalCentrum wil graag de mogelijkheden om een app te ontwikkelen onderzoeken.

Nieuwjaarsgeschenk van het Vlaams GebarentaalCentrum:

ontbrekende gebaren tot en met “D” op het online woordenboek aangevuld.

Het VGTC vzw wenst jullie een fantastisch 2014 en heeft een goed voornemen alvast omgezet. Jullie vinden nu onder de letters “B”, “C” en “D” op het digitaal woordenboek VGT – Ndls – VGT maar liefst 77 aangevulde gebaren. Het gaat om die lemma’s waar wel al een weergave in Sign Writing stond, maar nog geen video in VGT. Dit vaak tot frustratie van de docent of student die op zoek is naar een gebaar.

Lees hier het artikel uit de weekendbijlage van De Tijd van zaterdag 14 december 2013 "Ode aan de gebarentaal".

Goed nieuws voor docenten en studenten Vlaamse Gebarentaal. Het Vlaams GebarentaalCentrum heeft onder de letter “A” op het digitaal woordenboek VGT – Ndls – VGT (http://gebaren.ugent.be/) 21 gebaren aangevuld. Het gaat om die lemma’s waar wel al een weergave in Sign Writing stond, maar nog geen video in VGT. Dit vaak tot frustratie van de docent of student die op zoek is naar een gebaar.

Voor de letter “A” zijn nu alle opgenomen begrippen voorzien van een video waarop je het gebaar kan zien.
We zullen dit uiteraard ook voor de andere letters doen.

Ook in 2014 reikt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege subsidies uit voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal. Het thema voor de projecten voor 2014 is "Vlaamse Gebarentaal voor dove kinderen en jongeren". Het kan hierbij gaan om educatieve, artistieke en vrijetijdsprojecten.

Aanvragen moeten vóór 1 februari 2014 worden ingediend. Alle informatie vindt u in de projectoproep.